Anunturi
 • [2021.10.08 13:00]

  Pentru a vota presedintele, vicepresedintele si secretarul Consiliului Elevilor, puteti accesa link-ul VOTEAZA

 • [2021.06.21 20:04]

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se pregateste pentru admiterea in anul univ. 2021/2022. Intentia noastra este de a intra in legatura cu cat mai multe licee, si de a facilita elevilor cunoasterea universitatii noastre, a programelor de studiu pe care noi le oferim, a tuturor detaliilor privind traseul educational si profesional, in functie de dorintele si interesele fiecarui elev.

  In acest sens am conceput un program special, in cadrul caruia vom oferi:

  - Acordarea unor granturi de studiu (in valoare medie de 3.300 lei) prin care se vor finanta cheltuielile aferente anului I de studiu pentru primii doi studenti din cadrul fiecarei facultati din ULBS, admisi in anul I in anul universitar 2021-2022, studii de licenta, locurile cu taxa, asigurand astfel integrarea elevilor provenind din medii defavorizate in invatamantul superior. in acest scop, se va utiliza o metodologie interna elaborata de universitate.

  - Organizarea evenimentului Studiile universitare = cariera de succes, cu scopul de informare a elevilor privind oferta educationala a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu si de motivare a acestora pentru a-si continua studiile, prin alegerea unui program universitar specific, pentru integrarea de succes pe piata muncii, pentru reusita profesionala si succes social.

  - Stabilirea profilului psiho-aptitudinal si vocational al elevilor si stabilirea traseului educational. Utilizand o platforma online de evaluare psihoaptitudinala, se vor identifica elementele definitorii pentru alegerea profesiei, insistand pe compatibilitatea dintre aptitudini, interese, valori individuale si specificul / cerintele profesiei vizate, ca si pe stabilirea traseului educational si profesional. in acest sens, se va desfasura (si) un workshop online in vederea autocunoasterii si alegerii traseului educational, cu o durata de o ora.

  - Marketingul personal pentru o buna pozitionare pe piata muncii (marketing, public speaking, analiza SWOT, stilul individual de lucru si definirea punctelor-cheie ale unui CV si importanta comunicarii nonverbale), in vederea dezvoltarii competentelor personale, sociale si profesionale.

  Prin intermediul unui workshop online, avand ca elemente-cheie conceptele de competenta, atitudine, comportament personal, cariera, elevii participanti vor fi instruiti pentru a-si construi si manageria imaginea personala in vederea integrarii pe piata muncii, pentru asigurarea unei cariere profesionale de succes.

  - Organizarea unor vizite de studiu in universitate. Elevii vor lua contact cu cadre didactice si studenti din ULBS, dar si cu sali de curs, amfiteatre, laboratoare, centre de cercetare, diverse alte facilitati si servicii studentesti.

  - intalniri / workshop-uri cu cadre didactice, studenti (fosti si actuali), angajatori, consilieri pentru familiarizarea cu cerintele pietei muncii.


  Link inscriere elevi: https://forms.gle/2fzCBp9vYXY2Ybrq6

 • [2021.04.04 10:17]

  Colegiul National "Gib Mihaescu" Dragasani organizeaza o noua sesiune de examene Cambridge pentru FCE si CAE. Examenele se vor desfasura la Colegiul National "Gib Mihaescu" in data de 29.05.2020. Pentru inscrieri , accesati link-urile de mai jos in functie de tipul de examen pe care doriti sa il sustineti. Termenul limita de inscriere este 16.04.2020.

  B2 First for Schools (taxa 610 lei): https://www.eecentre.ro/examene/detalii-examen?EID=53544

  C1 Advanced (taxa 620 lei): https://www.eecentre.ro/examene/detalii-examen?EID=53546

Să creăm un cadru organizațional şi funcțional necesar creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, programe educative extracurriculare care să ţină cont de interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor, activități nonformale.

Să pregatim elevii pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare, aprecierea valorilor culturale și artistice din patrimoniul național și universal.

Întreaga actvitate va avea ca obiectiv principal – "formarea tinerilor -cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii"
Țintele noastre strategice sunt următoarele:

Ținta stategică I
Eficientizarea actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei teoretice. Şanse egale la educaţie pentru copiii din medii defavorizate material sau cu CES.
Ținta stategică II
Eficientizarea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru dezvoltarea competenţelor cheie.
Ținta stategică III
Asigurarea accesului tuturor elevilor la mijloace moderne informatice și de comunicare, dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare socială şi antreprenoriat.
Ținta stategică IV
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare naționala și internaţională, participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în spatiul European pentru îmbunătăţirea şi diversificarea strategiilor de predare.
Ținta stategică V
Dezvoltarea bazei materiale
 • 28 octombrie 1919 - se infiinteaza Gimnaziul Unirea din Dragasani, functionand cu numar de doua clase, una bugetara si una extrabugetara
 • 1920 17-18 august - cladirea este distrusa de incendiu
 • 1923 - Isi schimba denumirea in Gimnaziul "Bratianu"
 • 1944 - Gimnaziul se transforma in liceu, cu numele Liceul Bratianu
 • 1948 - Primeste numele Liceul "Gheorghe Gheorghiu Dej"
 • 1953 - Devine scoala medie de 10 ani
 • 1956 - Se transforma in scoala medie de 11 ani
 • 1965 - Redevine liceul real umanist cu localul in Aleea Scolii nr.1, functionand cu 44 de clase, invatamant primar, gimnazial si liceal, curs de zi si seral
 • 1977 - Se transforma in liceu industrial
 • 1990 - Redevine liceu teoretic cu denumirea Liceul Teoretic "Gib Mihaescu"
 • 1999 - Prin Ordinul MEN nr. 3155/26.01.1999 s-a aprobat schimbarea denumiri Liceului teoretic "Gib Mihaescu" in Colegiul National "Gib Mihaescu"